Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Škola pod přízrakem inkluze

Od proklamovaného „zahájení“ inkluze na školách uběhl nějaký čas a stále je podle mého názoru nezodpovězenou otázkou, byl-li tento krok správný vzhledem k potřebám jakkoli znevýhodněných dětí, ale také vzhledem k potřebám všech žáků, kterých se dotkne. Nedá mi to a musím se ohlédnout několik let zpět, kdy potřeby dětí byly identifikovány co možná nejrychleji a byla jim poskytnuta adekvátní péče na pracovištích (např. různých typech zvláštních škol), které svým materiálním a personálním složením byly k takové péči připraveny. Zde mohla být odváděna cílená individuální péče a v současné době záleželo jen na financování, zda dojde k jejímu dalšímu zlepšování. Je nutné podotknout, že ani návazná péče neponechávala znevýhodněné děti bez zabezpečení. Musíme mít ještě v dobré paměti, že právě pro absolventy zvláštních škol byla rezervována místa v učilištích podle individuálních možností každého žáka.

Proč by měl být současný stav lepší ? ANO, možná je úlitbou předpisům EU, možná je prostě levnější, ale je skutečně pro žáka lepší ? Je naivní si myslet, že například jeden asistent, který samozřejmě obvykle není kvalifikovaný učitel, dokáže vyrovnávat bariéru mezi kolektivem žáků a žákem znevýhodněným v jakémkoli ohledu. To, že za dítě někdo vede sešity, snaží se mu pomoci udržet tempo s výukou, relaxovat o přestávce a všemožně jinak pomáhat, ještě neznamená, že jej dokáže skutečně zapojit do dětského kolektivu. Z vlastní zkušenosti vím, že těžce postižený žák byl dovezen na svém vozíku na výuku, o přestávce odvezen k nutné relaxaci a opět přivezen. Na náročnější vycházky nemohl, vozík nelze tlačit v obtížnějším terénu, stejně jako na většinu školních akcí. K čemu taková péče je ? Nejedná se více o psychické týrání ve smyslu neustálého opakování vlastní neschopnosti ? A jaký hazard je takto vzdělávat žáky s mentálním postižením od chvíle, kdy si uvědomují svojí rozdílnost. Ano, žákům tělesně postiženým můžeme dávat jedničky z tělocviku, kdy důvodem je jejich postižení a žákům duševně postiženým jedničky např. z matematiky, ale k čemu ? Proč nezachovat minulý systém, kdy děti byly vzdělávány podle svých schopností a každé z nich tak mohlo zažívat skutečný úspěch, ne ten, který je „přežvýkán“ někým jiným, jako úspěch.

To zde ještě nemluvíme o roli učitele, který musí svou výuku přizpůsobit situaci ve třídě. Je to vůbec možné, byť za pomoci asistenta znevýhodněného žáka? Kolik „učitelského času“ vyžaduje právě takový žák a nestává se to skutečnou nevýhodou pro ostatní děti. ANO, nyní slyším všechny kritiky tohoto článku, jak jsem nepochopil vliv kolektivu, který dokáže postižený žák obohatit. Možná i z tohoto důvodu nám stále narůstá fronta před víceletými gymnázii, kde bariéra přijímacích zkoušek dává často rodičům dětí jistotu v podobě té, „ ještě normální“ výuky a nejedná se o 20% nejlepších studentů z dané populace. Jde často o průměrné žáky, kteří jen touží po kvalitním vzdělávání. Učitel přece není „superman“ , který pomocí zázračných metod dokáže doslova vše, navíc v současné situaci českého školství. Mám někdy pocit, že na rozdíl od odpovědných orgánů, to rodiče odcházejících žáků ze ZŠ vědí. Nestane se tak inkluze jedním z posledních hřebíčků do rakve ZŠ ?

Závažným argumentem pro inkluzi bylo právě obohacení dětských kolektivů a jakési jeho uvedení do „normálního“ života. V tomto smyslu jsem slýchal „bajky o tom“ jak nelze hodnotit želvu z lezení na strom stejně jako opici a oba mohou mít z této disciplíny nakonec jedničku. Vlastně je to stejný případ jako když já, naprostý nesportovec, společně s asistentem, který mi jistě pomůže, půjdu sportovat mezi vrcholové sportovce. Nejen, že takový nápad ublíží jim, protože mi snad občas pomohou a zdrží se ve svém tréninku, ale ublíží i mně. Ač budu asistentem a trenérem ujišťován o svém velkém úspěchu, osobně neustále uvidím svoji neschopnost. Takový systém opravdu chceme ? Je tohle dobrý nápad a opravdu respektuje potřeby jak zdravých, tak i jakkoli znevýhodněných dětí ? Podle mého názoru NE.

Ing. Stanislav Šimandl, 2017

www.sista.cz


    nikdo zatím nehodnotil

4 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Kritika "inkluze" od etatisty ("stát jako garant kvality vzdělávání") a příznivce stoprocentního řízení školství ministerstvem ("odvaha vedení rezortu udělat nutné změny") mě překvapuje. To už tedy ta "inkluze" musí opravdu být něco, když schytává kritiku i z této strany!
  Jenom nechápu smysl dotazu "Takový systém opravdu chceme ?" Kdo chceme? Chce ji ministerstvo? To inkluzi asi chce, když ji zavedlo, navzdory všemu a všem. Chce inkluzi ještě někdo jiný? Nechce, ale proč to etatistu a příznivce ministerského řízení zajímá?

 2. avatar

  Dobrý den,
  pane Kocourku,
  samozřejmě, že vytrhnout z celkového kontextu lze cokoli a na základě takto vytržených vět vlastně pouze "onálepkovat" autora článku se mi nezdá hodno odpovědi na zdejším serveru, přesto se pokusím odpovědět. Možná Vás překvapí, že na výstupních dokumentech vzdělávání bývá napsáno Česká republika. Školství je většinou placeno daňovými poplatníky a organizace, které mají za úkol kontrolní funkce ( ČŠI ) jsou zřizovány státem v podobě MŠMT. Stát přebírá odpovědnost nejen za kvalitu vzdělávání, ale i za jeho další funkce. Koho jiného chcete tedy v článku kritizovat než MŠMT ?
  Některé změny je nutné skutečně činit na centrální úrovni, například sem patří vše co souvisí s financováním, bílou kniho a obecně zákony a ministerskými předpisy a vyhláškami. Opět nevím, kde jinde chcete volat po změnách. Není mi ovšem jasné, jak jste z těchto vět zjistil, že jsem nějakým přívržencem současné politiky vedení resortu. Chcete-li tím ovšem naspat, že jsem pro opětovné zavedení jednotných plánů na ZŠ, tak ANO.
  Váš závěrečný odstavec lze těžko komentovat, možná jste nepostřehl, že otázka, kterou jste vytrhl z kontextu vlastně ani otázkou není.
  Hezký den, Stanislav Šimandl ( www.sista.cz )

 3. avatar

  Na "výstupních dokumentech vzdělávání" - předpokládám, že tím máte na mysli vysvědčení a vysokoškolské diplomy - opravdu "bývá napsáno Česká republika", asi jako se někteří ředitelé ústavů připodepisují k výzkumným zprávám svých podřízených. A koho to zajímá? Snad vás? Vy máte inženýrský diplom z České republiky? Nebo jde spíše o tu konkrétní Alma mater?
  "Školství je většinou placeno daňovými poplatníky" -- Ano, v Česku. A výběr daní je v Česku centralizovaný. Není tomu tak všude na světě. Ještě ve druhé polovině minulého století existovala nejméně jedna významná země, kde federální vláda do školství zasahovala minimálně -  natožpak aby ho financovala.
  "Stát přebírá odpovědnost nejen za kvalitu vzdělávání" -- Omyl. Český stát nenese za kvalitu vzdělávání žádnou odpovědnost. Leda to o sobě může lživě tvrdit. Když bude vzdělávání mizerné - k čemuž je státem usilovně tlačeno - zaplatí český stát někomu odškodné? Nebo v čem ta odpovědnost spočívá?
  "Koho jiného chcete tedy v článku kritizovat než MŠMT ?" -- Na rozdíl od vás kritizuji český stát, za to, že MŠMT už dávno nezrušil.
  "Některé změny je nutné skutečně činit na centrální úrovni" a ještě "jsem pro opětovné zavedení jednotných plánů na ZŠ" -- Tak jak je to s tím nálepkováním? Vy tedy tvrdíte, že nejste etatista a zastánce ministerského kočírování školství?
  "Není mi ovšem jasné, jak jste z těchto vět zjistil, že jsem nějakým přívržencem současné politiky vedení resortu." -- Mně zase není jasné, odkud jste vy usoudil, že vám něco takového podsouvám. Třeba se vám nelíbí ta současná politika vedení resortu. Třeba chcete, aby to vedení resortu dělalo jinak. Ale tak či tak chcete, aby školy byly řízeny Ministerstvem.

 4. avatar

  Vážený pane Kocourku,
  k Vašemu druhému komentáři jen jediné. ANO, chci aby školství bylo řízeno Ministerstvem. Žádnou z Vašich dalších vět komentovat nehodlám.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.